HEM

KARLSKRONA HYRKART


DROP-IN:

LÖR-SÖN (samt helgdagar)   1100-1600


BOKNINGAR:

SAMTLIGA DAGAR.     0900-1800

CORONA INFO:

Vi spritar hjälmar och rattar mellan varje användning. Du får gärna använda egen hjälm och handskar om du vill

minimiålder 15 år utan målsman

Nya och moderna bilar

Bokningsbara tider:


Alla dagar   0900-1800
Önskas tider utöver dessa kontakta oss.